News / News Detail

Siemens NX ile Temel CAD ve Yapısal Analiz Eğitimi

Siemens NX Nastran Sonlu Elemanlar Analizi Yazılımı'na yönelik Temel CAD ve Yapısal Analiz Eğitimi, Makina Mühendisleri Odası - Ankara Şube - Bilgisayarlı Eğitim Merkezi'nde düzenlenecektir.

Temel Seviye CAD'in yanı sıra, mekanik tasarım süreçlerinde en fazla ihtiyaç duyulan analiz tipi olan Yapısal Analiz konularını da içeren eğitime katılımınızı bekliyoruz.

Eğitim Detaylı İçeriği [Toplam 8 Hafta]

1. NX Arayüzü ve Temel Fonksiyonlar (NX Interface Overview) [0,5 Hafta]

 • Menüler ve Araç Çubukları
 • Dosya Yönetimi
 • Fare Hareket ve Fonksiyonları
 • İlkel Katılar
 • Koordinat Sistemleri Tanımlama
 • Ürün Ağacı Özellikleri
 • Model Görüntüleme Seçenekleri
 • Katmanlar
 • Kullanıcı Arayüzü Ayarları

2. Eskiz Unsurları (Sketch Features) [1,5 Hafta]

 • 2B Çizim Komutları (Profile, Line, Circle, vb.)
 • Düzenleme Komutları (Quick Trim, Quick Extend, vb.)
 • Geometrik ve Ölçüsel Kısıtlar (Constraints, Dimensions, Auto Cons/Dim, vb.)
 • Eskiz Görev Ortamı (Sketch Task Environment)
 • Seçim Filtreleri (Selection Filters)
 • Eskiz Çizimi Uygulamaları

3. Katı ve Yüzey Modelleme (Solid and Surface Modelling) [2 Hafta]

 • 3B modelleme unsurları (Extrude, Revolve, Hole, Subtract-Unite, Edge Blend, Chamfer, Trim Body, Pattern, vb.)
 • Yardımcı Unsurlar (Plane, Axis, CSYS, Point, vb.)
 • Senkron Modelleme (Move Face, Pull Face, Delete Face, vb.)
 • Yüzey Modelleme (N-sided Surface, Swept, Through Curves, vb.)
 • Ölçüm Araçları (Measure Distance, Measure Angle, vb.)
 • Katı ve Yüzey Modelleme Uygulamaları

4. Montaj Modelleme (Assembly Modelling) [0,5 Hafta]

 • Parça Oluşturma, Çağırma ve Düzenleme (New Component, Add Component, vb.)
 • Montaj Dosya Yönetimi (Assembly File Management)
 • Parça Taşıma ve Döndürme (Move, Rotate)
 • Montaj Kısıtları (Assembly Constraints)
 • Standart Parça Kütüphanesi (Reuse Library)
 • Patlatılmış Görünüşler (Exploded Views)
 • Montaj Animasyonu (Assembly Animation)
 • Montaj Uygulamaları

5. Analiz ve Simülasyon (FEA Simulation) [3,5 Hafta]

 • Sonlu Elemanlar Analizine Giriş
 • Advanced Simulation Modülü ve Arayüz Tanıtımı
 • Simülasyon Dosyaları Yönetimi
 • Ön İşlem
  • Model Sadeleştirme Komutları
  • Model Temizleme Komutları
  • Sayısal Ağ Unsurları ve Sayısal Ağ Parametreleri
  • Sayısal Ağ Kalite Metrikleri
  • Malzeme ve Fiziksel Özellik Tanımlamaları
  • Parçalar Arası Bağlantılar
  • Sınır Koşulları Tanımları
 • Çözüm
  • Çözüm Oluşturma
  • Analiz Tipleri
  • Çözüm Parametreleri
 • Son İşlem
  • Sonuçların Görüntülenmesi
  • Grafiklerin Oluşturulması
  • Raporlama
 • Analiz ve Simülasyon Uygulamaları
  • Doğrusal Statik Analizler
  • Modal Analizler
  • Burkulma Analizleri
  • Basit Isıl Analizler

>> MMO - Ankara Şube - BEM - Eğitim Resmi İlanı