News / News Detail

TAI Prefers NX Simulation

TAI - Turkish Aerospace Industries Inc., bilgisayar destekli analiz ve simülasyon süreçlerinde Siemens NX yazılımlarını kullanmaktadır.